Cotyledon tomentosa at mingchi’s home.V2 photo by mingchi chen (@mingchi) on Unsplash