Minsk sea photo by Sasha Velichko (@shu_bu) on Unsplash