Vintage shure sm7 photo by neil godding (@neilgodding) on Unsplash