Timeless expressions photo by Shayne Shiells (@visnova) on Unsplash