Vale das Sebastianas photo by RODRIGO MTORRES (@rodrigomtorres) on Unsplash