Cali Trees photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash