Cali Trees photo by Leio McLaren (@leio) on Unsplash