Surfer photo by Adel Gordon (@adelgordon) on Unsplash