Sunshine, cloudy, cô tô and hạ long HD photo by Thành Nguyễn Trung (@johnnguyen1231) on Unsplash