man holding telescope
– –––– –.
––– – ––– –––
– –––– –.
––– – ––– –––

man holding telescope

استهلال تلاش برای رؤیت هلال ماه را گویند. این عمل دارای ارزش نجومی است، زیرا ماه قمری ممکن است ۲۹ یا ۳۰ روزه باشد و مشاهده ماه نو گاه کاری دشوار و نیازمند محاسبات نجومی است. از نظر اسلام نیز این کار مهم و مستحب محسوب می‌شود. زیرا مناسبت‌های دین اسلام بر مبنای گاه‌شمار قمری تنظیم شده‌است. در عکس فوق عده ای متخصص از یک موئسسه نجومی اسلامی در قم، در بلندی های بوستان علوی در حال استهلال ماه شوال هستند. (محمد رضا جباری)

Calendar outlinedPublished on CameraCanon, EOS 6D
SafetyFree to use under the Unsplash License

Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20

Related collections

Jobs
89 images · Curated by Laura Pytlik
Activity
113 images · Curated by Monika Całka
people
128 images · Curated by Beth bend