Santa Monica Pier photo by Scott Trento (@magentiv) on Unsplash