Xitang Daily Life photo by Yin Wang (@wangyin) on Unsplash