Lord mayor festival photo by vishnu kaparthi (@murthyk) on Unsplash