Light Railways photo by Andryanto Pratomo (@andryant) on Unsplash