The glow photo by Delan Pereira (@delan) on Unsplash