Birds Nest Fern photo by Toby Gott (@toby_gott_photography) on Unsplash