Cyprus photo by Anna Nakonechnaya (@nakonechnaya) on Unsplash