Sailboats On The Horizon photo by Mykola Hlibovych (@hlibovych) on Unsplash