Birthday cake photo by Nikhita Singhal (@nikhita) on Unsplash