Far up photo by Jesse Shortt (@jesseshortt) on Unsplash