Morning Sunshine in Pokhara, Nepal. photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash