Beauty & Basket photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash