Vertigo photo by Kate Stone Matheson (@kstonematheson) on Unsplash