NY Strip Steak photo by Pivofy (@pivofy) on Unsplash