White squall photo by Tomasz Urbaszek (@turbaszek) on Unsplash