Monasticism, heaven, pray and orthodoxy HD photo by Oleg Kuzmin (@skytta) on Unsplash