Discrete photo by sumeet shokar (@sshokar) on Unsplash