Mountain, rock and barren HD photo by ilya kazakov (@ilyakazakov) on Unsplash