Freedom Framed photo by Hans Vivek (@rickyzden) on Unsplash