Snowflakes in macro photo by Kim Gorga (@kimgorga) on Unsplash