City, urban, balcony and frame HD photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash