Plant_2.jpg photo by Emmad Mazhari (@mazhari) on Unsplash