Random shot photo by Adithya Rejith (@adithyarejith) on Unsplash