Ranakpur Jain Temple photo by Sagar Shah (@sagarshah) on Unsplash