Picking Nits photo by Elena Fraser (@efraser) on Unsplash