Morning Roses photo by Devon Janse van Rensburg (@devano23) on Unsplash