The Blue Boat photo by Ivaylo Klissarov (@klissarov) on Unsplash