Sheep shot photo by mayur Narvekar (@mayur_narvekar) on Unsplash