Time to cook. photo by Ricardo Porto (@rporto5169) on Unsplash