Girl Gamers photo by Samantha Sophia (@samanthasophia) on Unsplash