Porsche cockpit photo by Niketh Vellanki (@thenikyv) on Unsplash