Bird HD photo by Hugo Kemmel (@hkemmel) on Unsplash