Black stone!! photo by Saketh Garuda (@sakethgaruda) on Unsplash