Ushuaia Bay photo by Dennis Fidalgo (@fidalgo80) on Unsplash