Cánh đồng vàng bên sông xanh photo by Hoang Nghia (@ngoluocss21) on Unsplash