Solitude ski resort photo by Greg Rakozy (@grakozy) on Unsplash