Quiet Lake photo by Frantzou Fleurine (@frantzou) on Unsplash