Nostalgia photo by Atharvan Sharma Mangalapalli (@atharvan_m) on Unsplash