Evening kayaking photo by Oleksandr Hrebelnyk (@alex_grebelnik) on Unsplash