White star photo by Deya Deyush (@deyush) on Unsplash