Goodbye Winter, Hellow Spring photo by Giorgi Kharatishvili (@georga) on Unsplash